Thống kê truy cập

  • Đang trực tiếp: 53
  • Xem hôm nay: 70
  • Tổng số đã xem: 188298
Nghề Bán Hàng đôi khi không chỉ là Bán_Sản_Phẩm.
Mà Là Bán_chính_Uy_Tín Bản thân mình.
Là Bán_Niềm_Tin Và Danh_Dự.
Khi Niềm tin đã có, thì việc khó cũng trở nên đơn giản vô cùng !!!